Monday, August 24, 2015

जाहिरातबाजी

"जाहिरातबाजी ही कलियुगातील पासष्टावी कला आहे असे म्हणतात. पण आजकाल सिनेमांपासून साहित्यापर्यंत सर्वत्र दृष्टी फेकली तर या पासष्ट कलांत जाहिरातीचाच नंबर हटकून पहिला लागेल."

- वि. स. खांडेकर 


No comments:

Video