Tuesday, December 1, 2015

चांगुणा - Quote from Book  • "देवापेक्षा दैवाला एक मात्रा जास्त आहे."

लेखक: आचार्य अत्रे.

Video