Sunday, December 4, 2011

Must Read Books ............. 12


  
111.     Book Name: “Homkund”
Language: Marathi
Author: Subhash Bhende
Genre: Fiction
Pages: 348
Cost: 280 Rs.
Publisher: Majestic Prakashan
First Published in India: November 2007

112.      Book Name: “Garambicha Bapu”
Language: Marathi
Author: Shri. Na. Pendase
Genre: Fiction
Pages: 227
Publisher: Continental Prakashan
First Published: 1952

113.      Book Name: “The Middleman”
Original Title: Jana Aranya
Original Language: Bengali
Translated By: Arunava Sinha
Genre: Fiction
Pages: 192
Publisher: Penguin Books
First Edition: 2009

114.      Book Name: “The Final Question”
Original Title: Shesh Prashna
Original Language: Bengali
Translated By: The Department of English, Jadavpur University
Genre: Fiction
Pages: 339
Cost: 350/-
Publisher: Penguin Books
First Edition in Bengali: 1931

115.      Book Name: “Tarphula”
Author: Shankar Patil
Language: Marathi
Genre: Fiction
Pages: 289
Cost: 240 Rs.
Publisher: Mehta Publishing House
First Published: 1934

 
116.      Book Name: “Radheya”
Language: Marathi
Author: Ranjit Desai
Genre: Novel
Pages: 263
Cost: 120 Rs.
Publisher: Mehta Publishing House
First Published: 1973

 
117.      Book Name: “Kane And Abel”
Language: English
Author: Jeffrey Archer
Genre: Fiction
Pages: 477

118.      Book Name: “Purvrang”
Language: Marathi
Author: Pu. La. Deshpande
Genre: Travel Diaries
Pages: 287
Cost: 150 Rs.
Publisher: Shri Vidya Prakashan
First Published: 15th September 1963

 
119.      Book Name: “By The Prickling of My Thumbs”
Language: English
Author: Agaths Christie
Genre: Mystery
Pages: 224
Cost: 125 Rs.
Publisher: Harper Collins
First Published: 1968

120.            Book Name: “Shitu”
Language: Marathi
Author: Go. Ni. Dandekar
Genre: Fiction
Pages: 138
Cost:  Rs.80
Publisher: Mauj Prakashan Gruh
First Published: 


Video