Saturday, July 11, 2015

हा जय नावाचा इतिहास आहे

  • No Man is Hero to his Valet.
  • अधर्माच्या पक्षाचा असा पराभव होतो असे जगाचा इतिहास पाहून म्हणता येत नहि. उलट जो पक्ष विजयी होतो तोच मागून धर्माचा, नीतीचा असे ठरविण्याचा प्रयत्न होतो असे इतिहास सांगत आहे. 

लेखक: आनंद साधले

No comments:

Video